HotLine 093-1126126 , 094-6359063 , 062-6792288 projectpointlift@gmail.com

HOME LIFT(ลิฟต์บ้าน)

 

  •  เราเป็นบริษัท ผู้ผลิตและจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ระบบลิฟต์ ที่มีมาตรฐานสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยทางบริษัทฯยึดถือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้ไดังต่อไปนี้

           – พัฒนาการบริการ โดยคำนึงถึงความสะดวก และความพอใจของลูกค้าเป็นหลักในการรับบริการเป็นสำคัญ
           – จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
           – ให้บริการดูแลบำรุงรักษาตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยทีมช่าง
           – รับคำแนะนำจากลูกค้าและปรับปรุงการให้บริการดูแล ระบบ ลิฟท์ ให้ดี
           – ดูแล และซ่อมบำรุง ลิฟท์ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์บ้าน อันยาวนาน
             ทำให้เรา โปรเจ็ค พ้อยท์ (ไทยแลนด์ ) มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ เข้าใจใน
             ทุกรายละเอียดตั้งแต่กระบวนการ ออกแบบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษา

                 

 

รับติดตั้งลิฟท์บ้าน , สำนักงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิฟท์ , ติดตั้งลิฟท์โดยสาร , ลิฟท์โดยสาร ราคา , ลิฟท์โดยสาร mitsubishi , ราคาลิฟท์โดยสาร 5 ชั้น , ราคาลิฟท์โดยสาร , ลิฟท์บ้าน 2 ชั้น ราคา , ลิฟท์บ้าน 2 ชั้น ราคา , ลิฟท์บ้าน ราคาถูก , ลิฟท์ otis , ลิฟท์ hitachi , ลิฟท์ schindler , ลิฟท์ schneider , ลิฟท์ schindler , schindler thailand , ลิฟท์ schindler  , บริษัท ลิฟท์ จาร์ดีน  , ราคาลิฟท์ , ราคาลิฟท์บ้าน , ลิฟท์บ้าน 2 ชั้น ราคา , ขาย ลิ ฟ ท์ บ้าน ราคา ถูก , ราคาลิฟท์โดยสาร 8 ชั้น , รับ ทำ ลิ ฟ ท์ ขน ของ , ลิฟท์ขนของ ขนาด , ลิฟท์บรรทุกของ , ลิฟท์บรรทุกของ , ลิฟท์ขนของขนาดเล็ก , ลิฟท์ขนาดเล็ก ราคา , ลิ ฟ ท์ ส่ง ของ ขนาด เล็ก ราคาลิฟท์ , ติดตั้งลิฟท์โดยสาร , ลิฟท์โดยสาร ราคา , ลิฟท์โดยสาร mitsubishi , ราคาลิฟท์โดยสาร 5 ชั้น , ราคาลิฟท์โดยสาร , ลิฟท์บ้าน 2 ชั้น ราคา , ลิฟท์บ้าน 2 ชั้น ราคา , ลิฟท์บ้าน ราคาถูก , ลิฟท์ otis , ลิฟท์ hitachi , ลิฟท์ schindler , ลิฟท์ schneider , ลิฟท์ schindler , schindler thailand , ลิฟท์ schindler  , บริษัท ลิฟท์ จาร์ดีน  , ราคาลิฟท์ , ราคาลิฟท์บ้าน , ลิฟท์บ้าน 2 ชั้น ราคา , ขาย ลิ ฟ ท์ บ้าน ราคา ถูก , ราคาลิฟท์โดยสาร 8 ชั้น , รับ ทำ ลิ ฟ ท์ ขน ของ , ลิฟท์ขนของ ขนาด , ลิฟท์บรรทุกของ , ลิฟท์บรรทุกของ , ลิฟท์ขนของขนาดเล็ก , ลิฟท์ขนาดเล็ก ราคา , ลิ ฟ ท์ ส่ง ของ ขนาด เล็ก ราคา

Scroll to Top